ACASA  TIPAR   COMENZI  CONTACT      GDPR  
Copyright  ©  2006-2023
SIGLA_EDITURA_marita
0723567034
etnousoffice@gmail.com
INSTRUCTIUNI DE APLICARE A LEGII DEPOZITULUI LEGAL

Publicatiile editate pe teritoriul Romaniei se supun prevederilor Legii Depozitului Legal, Legea nr. 111/1995 ***republicată (a se vedea http://www.bibnat.ro/Depozit-legal-s23-ro.htm). 

Conform acestei legi, documentele care intră sub incidenţa Legii Depozitului legal (Art. 2) trebuie trimise atât la Biblioteca Naţională a României (Art. 7-10) cât şi la biblioteca judeţeană din judeţul în care producatorul are sediul, respectiv domiciliul (Art. 12).

Trimiterea documentelor cu titlu de depozit legal are caracter obligatoriu şi se efectuează din prima tranşă de tiraj în termen de maximum 30 de zile de la data apariţiei.
Nu se trimit documente tipărite produse în tiraje suplimentare. Pentru acestea se trimit la sfârşitul fiecărui an, la Biblioteca Naţională a României, declaraţii globale ale cifrelor de tiraj.

Depunerea documentelor pentru Depozitul Legal se va face pe baza unui Borderou de predare-primire, completat in doua exemplare. Borderoul tipizat este disponibil la adresa: http://www.bibnat.ro/dyn-doc/Borderou%20DL%202013.doc

Obligatia de trimitere a exemplarelor pentru Depozitul Legal apartine producatorilor.

Documentele care intra sub incidenta Legii Depozitului Legal trebuie trimise la Biblioteca Nationala a Romaniei, astfel:

- cartile, brosurile, extrasele din publicatii seriale – 7 exemplare;
- publicaţiile seriale, publicaţiile cu caracter oficial ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, precum şi culegerile de acte normative, manualele şcolare, documentele audiovizuale stocate pe discuri, casete, videocasete, CD-uri, DVD-uri, documentele în formă electronică difuzate pe dischetă, CD-uri, DVD-uri.– 6 exemplare;
- partiturile muzicale, programele, anunţurile, afişele, proclamaţiile, cu valoare de memorie culturală, atlasele, albumele, hărţile plane, în relief şi globulare, planurile tipărite, reproducerile în serie ale lucrărilor de artă grafică, plastică, decorativă şi fotografică, precum şi ale cărţilor poştale şi cărţilor poştale ilustrate, microfilmele, microfişele – 3 exemplare
- ediţiile rare şi bibliofile, cursurile universitare tipărite sau multigrafiate, rezumatele tezelor de doctorat, standardele şi normele tehnice şi de funcţionare, fascicolele – 2 exemplare.

Publicatiile cu titlu de depozit legal vor fi trimise prin colet poştal, curier sau se depun direct la sediul Bibliotecii Naţionale a României, respectiv bibliotecii judetene.

Adresa la care vor fi trimise publicatiile pentru Biblioteca Naţională a României este:

BIBLIOTECA NATIONALA A ROMANIEI
Bd. Unirii nr. 22, sector 3, Bucureşti
Serviciul Evidenţă. Primiri. Expediţii
demisol, Corp BD 26


Pentru informatii suplimentare: 
Telefon: 021.310.44.44; 
Email: dina.paladi@bibnat.ro;
Website: www.bibnat.ro, secţiunea Depozit legal
Persoana de contact: Dina Paladi